Rajčica

Sve informacije o cijeni možete dobiti na upit:

- na broj telefona 091/435 3322 (Mladen) 
- putem e-maila: info@opgcizmesija.hr / opg.zdc@gmail.com 
- putem inboxa na facebook stranici https://www.facebook.com/opg.cizmesija/ 

Fotografije

Rajčica katalog